Op het gebied van de (model)spoorhobby wordt er van alles
en nog wat georganiseerd. Vooral in de herfst-, winter en lentemaanden kun je praktisch elk weekend wel ergens terecht op tentoonstellingen en beurzen.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de website
van de Nederlandse Modelspoor Federatie. (NMF)

Op deze pagina staan de evenementen vermeld waaraan
de MSM deelneemt of die voor onze leden van belang zijn.

 

24 - 25 novenber 2018

29e editie van de SGZ-Tentoonstelling. voor de eerste keer in het Citaverde College.

Jagerstraat 6, 6042KA Roermond.