Blokpost 24-A

Blokpost 24-A is het huisblad van de club.

4 a 5 maal per jaar geeft het blad een korte terugblik op de gebeurtenissen binnen maar zeker ook buiten de club.

ervaringen van clubleden worden gedeeld, mededelingen van het bestuur worden opgetekend en nieuwe zaken worden onder de aandacht gebracht.

hoewel we actueel proberen te zijn lukt dit uiteraard slechts binnen het tijdsbestek van  twee uitgaven.

u kunt de redactie bereiken met een
mail naar redactie blokpost 24-A