Historie

 
"Regeren is vooruitzien" is een bekend gezegde. Daarom moeten we niet te lang bij het verleden blijven stilstaan. Maar even achterom kijken,
kan geen kwaad. Want wie geen verleden heeft,
kan ook geen toekomst hebben.

 
De modelspoorvereniging Midden-Limburg werd in 1981 opgericht. In het begin kwamen de ca. vijftien leden één keer per maand bij elkaar in een zaaltje achter Café "de Ster" in Maasniel. Maar al snel diende zich de vraag naar een eigen clubruimte aan. Die werd voorlopig gevonden op de zolder van één van de oprichters. Daar konden de leden meebouwen aan de modelbaan van onze huisbaas.

Vanwege de gestage groei barstte de club daar na
een paar jaar uit haar jas. In 1985 kregen we de beschikking over een zolderverdieping boven het NS-station in Roermond die echter eerst "bewoonbaar" moest worden gemaakt. In die jaren werd een begin gemaakt met de bouw van transportabele modelbanen waarmee we aan tentoonstellingen deelnamen. Uit die tijd dateert ook de nog steeds bestaande samenwerking met collega-verenigingen in de regio voor het organiseren van tentoonstellingen.

In 1995 vroeg de NS ons de zolder te ontruimen en moesten we opnieuw op zoek naar onderdak. Ons nieuwe home lag aan de Steegstraat. Daar wachtte ons weer een fikse verbouwingsklus die geheel in eigen beheer werd uitgevoerd.

De vereniging groeide in dit ruime clublokaal uit tot wat zij nu is: een groep van circa veertig modelbouwers. Het ledental en de bestuurssamenstelling kennen weinig verloop. Dat tekent de goede sfeer in deze gezonde club waar we naast ontspanning in een magnifieke hobby ook waarde hechten aan gezelligheid.